Förvaltarna erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning för Brf | Bostadsrättsföreningar | Samfällighetsföreningar och Privata fastighetsägare

fastighetsförvaltning

FASTIGHETSFÖRVALTNING

En väl omhändertagen fastighet med bra fastighetsförvaltning kostar mindre och behåller sitt värde över tid. Inom fastigheten är det stora värden som ska förvaltas (tak, fasad, fönster m.m.) och det gäller att ha kontroll på dessa delar.

 

Vi på Förvaltarna hjälper dig som fastighetsägare med teknisk fastighetsförvaltning av just din fastighet.

www.forvaltarna.com

Underhållsplan

UNDERHÅLLSPLAN

En underhållsplan är ett måste för full kontroll över er fastighet, vilket bl.a. resulterar i:

  • Lägre kostnader (minskat akuta behov/renoveringar)
  • Lägre kostnader (samordnade planerade insatser)
  • Maximerat värde över tid genom att hålla fastigheten i bästa skick
  • Möjlighet att sprida kostnader jämnare över tid
  • Lägre miljöpåverkan genom att integrera energibesparande åtgärder
  • Ni får bättre kontroll över er fastighet då er underhållsplan uppdateras årligen

Fastighetsskötsel

FASTIGHETSSKÖTSEL

En väl omhändertagen fastighet kräver självklart bra skötsel och löpande underhåll.
Vi har ett bra samarbete med partners som kan sin sak gällande fastighetsskötsel, allt för att leverera den kvalité som vi vill stå för.