BESIKTNING

Entreprenadbesiktning

fastighetsförvaltning

Besiktning

besiktning
lägenhetsrenovering

BESIKTNING

Vi är utbildade och godkända Entreprenadbesiktningsmän inom SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) www.sbr.se

Som besiktningsman har vi till uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller därav. Vi som besiktningsmän har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme i samband med besiktning.

Vi har erfarenhet och kompetens gällande avtal baserade på ABT 06, AB 04, ABS 09 i samband med småhusentreprenader åt dig som privatperson och Hantverkarformuläret.

Vi hjälper er som brf / bostadsrättsförening med syn / besiktning i samband med renovering av lägenheter eller lokaler

Vi hjälper dig som privat fastighetsägare med Entreprenadbesiktning i samband med ombyggnation och renovering.

Vi hjälper dig som privatperson med besiktning i samband med Ny- och ombyggnation samt renovering.

LÄGENHETSBESIKTNING

I samband med ombyggnation och renovering kan det kännas tryggt för fastighetsägare och boende att ha kontroll under entreprenaden. Uppföljning av viktiga kontrollpunkter för att säkerställa att lagar, förordningar, branschregler, fackmässighet samt funktion uppfylls.