FASTIGHETSSKÖTSEL

Fastighetsskötsel

Underhållsplan brf
Fastighetsskötsel och den dagliga drift är ett måste för att behålla fastigheten i bra skick.

En förutsättning för nöjda hyresgäster/medlemmar är en väl fungerande fastighet med aktiv tillsyn och skötsel.

Regelbunden fastighetstillsyn är en nödvändighet för alla fastighetsägare. En professionell genomgång av fastigheten behövs för att upptäcka eventuella avvikelser i installationer och i gemensamma utrymmen. En avvikelse kan vara att varmvattentemperaturen är felaktig till att en soffa står i trapphuset eller att hissen saknar belysning. Det finns olika nivåer på fel och avvikelser, men det grundläggande måste upptäckas i god tid vid ronderingstillfället av fastighetstekniker.

Genom regelbunden rondering av fastigheten upptäcks mindre fastighetsrelaterade problem tidigt och genom snabbt åtgärdande blir detta aldrig till något stort problem för er som fastighetsägare.

En viktig del med fastighetsskötsel är upplevelsen av att bo i en välskött förening där medlemmar/hyresgäster trivs i och vidhåller värdet på deras bostäder.

Drift- och skötsel

Fastighetsskötsel