FASTIGHETSTJÄNSTER

Fastighetstjänster

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om att ta hand om fastigheten såväl ekonomiskt som tekniskt.  Vi har lång erfarenhet och bra kompetens inom förvaltning och våra fastighetstjänster ger er som fastighetsägare trygghet och kompetens. Vår ambition är att skapa ett långsiktigt och bra samarbete med våra kunder. fastighetsförvaltning
Underhållsplan

UNDERHÅLLSPLAN

Underhållsplaner är ett måste för er som brf och fastighetsägare. Vi ger er en tydlig och detaljerad bild över er fastighet och vilka renoveringsbehov/-kostnader som kommer under de nästkommande 30 åren. Det ger er som fastighetsägare en bra grund att planera er fastighetsförvaltning efter.

underhållsplan brf underhållsplan

Fastighetsskötsel

FASTIGHETSSKÖTSEL

Löpande drift och fastighetsskötsel är ett måste för att behålla fastigheten i bra skick. Vi jobbar bara med de bästa partners inom branschen för att säkerställa kvalitén.

fastighetsskötsel fastighetsskötsel

statusbesiktning

ÅRLIG STATUSBESIKTNING

Årlig statusbesiktning är en av våra tjänster direkt kopplade till er underhållsplan. Vid statusbesiktningen fångas årstidsrelaterade förändringar upp för direkt åtgärd eller justering av underhållsplanen.

 

statusbesiktning

statusbesiktning

Lägenhetsbesiktning

LÄGENHETSBESIKTNING

Vid renovering eller ombyggnation tar vi hand om besiktning, våra besiktningsmän är utbildade och godkända.

 

lägenhetsbesiktning

lägenhetsbesiktning

projektledning

BYGG- & PROJEKTLEDNING

Vi har lång erfarenhet av bygg- och projektledning gällande exempelvis:
  • Stambyten
  • Fasadrenovering
  • Fönsterrenovering
  • Takrenovering
  • Takmålning
  • Trapphusrenovering
  • Innergårdsrenovering
  • Garagerenovering
  • Nyproduktion

www.projektledarna.com

projektledning

projektledning