UNDERHÅLLSPLAN

Detaljerad och tydlig underhållsplan

Underhållsplan

Underhållsplan fastighetsägare

Underhållsplan brf

Underhållsplan

underhållsplan brf stockholm

UNDERHÅLLSPLAN

Vi kan underhållsplaner, vi ger er som fastighetsägare och brf / bostadsrättsförening full kontroll över er fastighet och vilka åtgärder/behov er fastighet har under de kommande 30-åren och vilka kostnader dessa för med sig.

Vår underhållsplan innehåller er fastighets alla delar, vilket år dessa punkter bör åtgärdas, en tydlig kostnadsbild över samtliga underhållsåtgärder och ett förslag på avsättningsbehov per månad och år.

I samband med genomgång av er fastighet tar vi med eventuella skador/renoveringsbehov som är mer av akut karaktär, kort sagt vi fångar upp “allt” i vår UH-plan. Något som är viktigt att komma ihåg är att en underhållsplan är ett levande dokument som bör underhållas kontinuerligt. Vi uppdaterar er underhållsplan årligen så att alla eventuella tidigarelagda renoveringsåtgärder kommer med, allt för att göra er underhållsplan aktuell och levande.

En UH-plan är en bra checklista för genomgång av huset. Den ger en bild om huset åldras i den takt som antagits och underlag för genomgång om vad som ska prioriteras att genomföras under nästa år.

UNDERHÅLLSPLAN GER ER KONTROLL

En underhållsplan är ett måste för full kontroll över er fastighet, vilket bl.a. resulterar i:
  • Lägre kostnader (minskat akuta behov/renoveringar)
  • Lägre kostnader (samordnade planerade insatser)
  • Maximerat värde över tid genom att fastigheten håll i bästa skick
  • Möjlighet att sprida kostnader jämnare över tid
  • Lägre miljöpåverkan genom att integrera energibesparande åtgärder
  • Ni får bättre kontroll över er fastighet då er underhållsplan uppdateras årligen

En UH-plan är också ett hjälpmedel i det som kanske är föreningarnas största problem, dokumentation och kontinuitet. Styrelsemedlemmar i föreningens kommer och går, och det kan vara svårt med överlämning av kunskap och erfarenheter. Historia om vad som faktiskt gjorts och inte gjorts med huset är viktigt för varje ny styrelse.
UH-planen också ett bevis på att bostadsrättsföreningen verkligen vill ta hand om sin fastighet. För medlemmarna och framtida medlemmar ska det tydligt framgå att inga stora dolda underhållskostnader kommer framöver.

https://forvaltarna.com\underhallsplan